Дешчански српски златовез на листи нематеријалног културног наслеђа Мађарске

Деска – 20 година након усвајања УНЕСКО-ве Конвенције о заштити нематеријалне културне баштине, српска заједница у Мађарској, захваљујући дешчанском српском златовезу, доспела је на националну листу нематеријалног културног наслеђа Мађарске. Мађарска је, као потписник Конвенције, 2009. године основала листу нематеријалног културног наслеђа, на којој је уписано укупно 48 елемената. Међу њима се налазе елеменити културног наслеђа Хрвата, Словенаца, Немаца и Румуна, а од ове године, посредством уписа још четири елемента, међу којима се нашао и дешчански српски златовез.
Срби у Мађарској постали су пета мањинска заједница која се може похвалити овим успехом.
Признање Дирекције за духовно културно наслеђе Дешчанима је уручено 15. септембра 2023. у Будимпешти.

Дешчански српски златовез на листи нематеријалног културног наслеђа Мађарске, ВАРОШ РТВ