Изложба о Мини Караџић приказана у Будимпешти

Будимпешта – Мина Караџић је уз Катарину Ивановић, прва српска сликарка, преводилац и књижевница, која је оставила велики траг у српској уметности и култури. Неправедно заборављена, а њене заслуге, у грађењу мостова културе између аустријског и српског народа у 19. веку, су српској и аустријској јавности биле недовољно непознате.
То је био један од разлога што је Светлана Матић, проучавајући лик и дело Вука Стефановића Караџића, схватила да би његов реформаторски пут био компликованији и другачији, да га све до смрти, није у раду пратила његова Минка. Она му је помагала у превођењу српских народних умотворина на немачки језик, водила целокупну његову коресподенцију са око 300 импозантних имена у тадашњој Европи, међу којима су, између осталих, Ранке, Каниц, браћа Грим, Гете, Његош, кнез Милош Обреновић, Милица Стојадиновић Српкиња и многи други.
Мина је играла у српској народној ношњи на Светосавском балу 1847. године у Бечу и инспирисала аустријског песника Аугуста Франкла да јој посвети песму.

Изложба о Мини Караџић у Будимпешти, ВАРОШ РТВ