Најновији „Српски календар“

Из штампе је изашао најновији број „Српског календара“ годишљег издања Самоуправе Срба у Мађарској.

Свој примерак можете обезбедити наруџбином на имелј адресу Самоуправе Срба у Мађарској  ssm@t-online.hu и уплатом од 2.000 форинти.