Нови Свети Иван – Натпис назива села и на српском језику

Нови Свети Иван – Жеља српске заједнице у Новом Светом Ивану коначно је испуњена; након одлуке сеоске самоуправе, 27. априла у свечаним оквирима, на улазу насеља откривен је натпис села на српском језику. Истовремено, сходо ћирилицом исписаном тексту, враћен је некадашњи српски назив села, па ће након 120 година, уместо Новог Сентивана Срби користити првобитан назив Нови Свети Иван.

Нови Свети Иван – Натпис назива села и на српском језику, ВАРОШ РТВ