O резултатитма пописа становништва организована трибина у Сегедину

Сегедин- Према спроведеном попису становништва у 2022. години број становиника у Мађарској био је 9 603 634 од којих се укупно 492 377 особа изјаснило као припадник неке од 13 законом признатих народности. То је за 150 000 мање у односу на претходни попис, из 2021. године. Према објављеним подацима Централног завода за статистику број пописаних Срба у Мађарској у 2022-ој години, који су се изјаснили као Срби, а који српски језик користе у комуникацији у оквиру породице и друштва, односно да им је блиска српска култура, био је 11 622, дакле са 1584 више него 2011-е године.
Јавна анализа података пописа становништва први пут у оквиру српске заједнице у Мађарској одржана је у Сегедину, где је присутнима о првим закључцима говорио Пера Ластић, директор Српског института у Будимпешти.

Трибина у Сегедину, ВАРОШ РТВ