Прво овогодишње заседање Скупштине ССМ

Будимпешта – На првој редовној овогодишњој седници Скупштине ССМ одржаној 01. марта 2024. у седишту земаљске самоуправе у Будимпешти, за прихваћање буџета Самоуправе Срба у Мађарској у висини од 3.444.107.099 Фт гласало је једанаест присуних скупштинара. Највишу ставку, 2.229.616.224 Фт чини буџет СОЦ „Никола Тесла“ . Према планираним расходима 1.950.122.484 Фт ће се утрошити на личне дохотке запослених у Самоуправи и у њеним институцијама. Прихваћени буџет не прати инфлацију што може довести до одлива радне снаге – констатовано је током дискусије.

Скупштина је усвојила предлог огласа о упису у забавиште и 1. разред основне школе при васпитно – образовним установама које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској за школску 2024/25. годину. Према прихваћеном, упис у 1. разред Српске двојезичне школе и забавишта у Батањи моћиће да се обави 18. и 19. априла, док у забавиште 8. и 9. маја 2024. године.

Упис у 1. разред СОЦ „Никола Тесла“ са подружницама у Ловри, Десци и Сегедину биће омогућен 18. и 19. априла, док у забавиште истих установа од 22. до 26. априла 2024. године.

Скупштина је усвојила предлог о расписивању конкурса према Правилнику о расписивању конкурса Самоуправе Срба у Мађарској у области културе и школских програма чији је рок за предају 10. 04. 2024., односно сакупљања српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе Срба у Мађарској са роком до 15. 11. 2024. године.

Такође је прихваћен предлог о Расписивању конкурса за директора Српског образовног центра „Никола Тесла” који ће трајати месец дана. Скупштина је једногласно, на неодређено време, Перу Ластића реизабрала за директора Српског института непрофитног д.о.о.

Усвојен је и план за јавну набавку Самоуправе Срба у Мађарској за 2024. годину у којем се налази распис тендера за завршетак адаптационих радова на згради српске школе у Сегедину (Трг Калвин).

Пре прихватања предложеног дневног реда развила се дискусија о томе да ли постоје неправилности у процесу сазивања седнице и састављања предвиђеног дневног реда, односно непоштовања појединих тачака Статута Самоуправе Срба у Мађарској.

Пре отварања прве тачке прихваћеног дневног реда др Јованка Ластић напустила је седницу и саопштила да као скупштинар, у овом сазиву, више не жели да учествује у раду Скупштине.