Разговори: Борислав Рус, председник Српске самоуправе у Будимпешти

Борислав Рус је већ више мандата председник Српске самоуправе у Будимпешти. О протеклој 2023. и плановима за 2024. годину са њим разговара колега Миленко Радић.

Разговори: Борислав Рус, председник Српске самоуправе у Будимпешти,Варош РТВ