Разговори: Љубомир Алексов, српски представник у Парламенту Мађарске

Будимпешта – Љубомир Алексов је већ трећи мандат заступник српске заједнице у Парламенту Мађарске. О протеклој 2023. и плановима за 2024. годину са њим разговара колега Миленко Радић.

Разговори: Љубомир Алексов, српски представник у Парламенту Мађарске