Рукописне књиге Библиотеке Епархије будимске у дигиталном издању

Сентандреја – Библиотеку Српске православне епархије будимске чине разне библиотечке јединице и збирке. Поред текућег дела Библиотеке која непрестано расте и данас, у склопу Библиотеке налазе се, између осталог, и затворени библиотечки фондови, личне библиотеке појединих епископа, као што су Библиотека Арсенија Стојковића (1804-1892), Библиотека Георгија Зубковића (1878-1951), Библиотека Данила Крстића (1927-2002), као и друге мање збирке и фондови. Посебан део Библиотеке чине библиотечке збирке које су заштићене и као део музејског фонда и које чине грађу од посебног значаја. У тој групи издваја се у првом реду Збирка рукописних књига која обухвата период од XIII до XIX века, као и Збирка старих српских штампаних књига, Збирка црквенословенских књига XVII-XIX века и посебно Библиотека манастира Грабовца.

Од библиотечких фондова Збирка рукописних књига Библиотеке Епархије будимске је доступна и у дигиталној форми. Истраживачима и корисницима нуди се могућност да у складу са правилником ове установе добију приступ тој дигиталној бази.

За приступ дигиталној бази потребно је испунити захтев за коришћење наведеног фонда и потписивање формулара који је потребно послати на имејл адресу музеја:   serbmus@serb.t-online.hu

Преузмите:
Захтев за коришћење дигиталног фонда Библиотеке (за цео фонд)

У случају да је Ваш приступ одобрен добићете шифру помоћу које ће Вам бити обезбеђен приступ дигиталној грађи на 30 дана.

Преузмите: Збирка рукописних књига Библиотеке

Извор: Српска православна епархија будимска

.