„Рузмарин“ и „Банат“ на заједничком фолклорном кампу

Морахалом – Заједнички фолклорни камп КУД-а Рузмарин из Калаза и КУД-а Банат из Деске у Морахалому и ове године окупио је доста полазника са којима су свакодневно радили Зорица Косновски и Перица Дунаи.

„Рузмарин“ и „Банат“ на заједничком фолклорном кампу