Срби из региона проширују сарадњу са Србијом

Нови Сад – У Новом Саду потписан је споразум о пословно-техничкој сарадњи између Конференције српских националних организација из земаља региона и Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону. 

Споразум су потписали Љубомир Алексов председник Скупштине, др Момчило Вуксановић, председник Управног одбора и Душко Ћутило директор Фонда. Потписивањем овог споразума проширује се и унапређује сарадња на више нивоа са организацијама Срба у региону и Србије.