A magyarországi szerbek megünnepelték Szent Száva napját

Szent Száva az önálló Szerb Egyház alapítója és első püspöke is egyben, aki a legtiszteltebb szentek sorába tartozik érdemeinek köszönhetően. A magyarországi szerb közösség is megemlékezett róla Száva nap alkalmából.

Срби у Мађарској обележили Савиндан

Minden templomban és iskolában ünnepeltek országszerte. A budapesti Szent György szerb ortodox templomban a szent misét Zoran Ostoici atya, Nikola Počuča atya és Stefan Milisavić diakónus celebrálták, utóbbi, ez alkalomból a szent beszédet is megtartotta. Igaz a hívők és a gyerekek száma szerényebb volt az előző évekéhez viszonyítva, a hangulat mégis ünnepi volt, ahogyan ez illik az első szerb népművelő, Szent Száva ünnepéhez.

Срби у Мађарској обележили Савиндан

A liturgia folyamán énekelt a nagybecskereki Szárovi Szent Szerafim kórus, valamint a budapesti Szent György templom mellett működő énekegyesület állandó tagjai is az éneklőszékben voltak. A szokásnak hívően a házigazda szerepét a budapesti Nikola Tesla Szerb Iskola 12. osztályos diákjai töltötték be, osztályfőnökükkel, Dragomir Dujmovval együtt, majd a tisztséget, egy karéj ünnepi kalács kíséretében, átadták jövő évre a 11. osztály diákjainak. Az említett oktatási intézmény általános iskolás diákjai pedig egy énekfüzért adtak elő a Szent Szávának szentelt legszebb énekekből. „Aranyszájú” Miklós püspök szavait a belgrádi színművész, Aleksandar Dunić szavalta el. Az esti órákban a Magyarországi Szerb Színház a facebook oldalán szervezte meg és közvetítette a Szent Száva Akadémiát.

Срби у Мађарској обележили Савиндан

Ezen alkalomból felszólaltak Szutorné Peity Vera a Szerb Országos Önkormányzat elnökasszonya, dr. Lásztity Jovánka a budapesti Nikola Tesla Szerb Iskola igazgatója, Rusz Boriszláv a Fővárosi Szerb Önkormányzat elnöke és Kotorcevic Julianna is. Bejelentették a Szent Száva oklevél díjnyerteseinek a nevét is, melyet a Szerb Országos Önkormányzat ítél oda. Idén Lásztity Alexandra Budapestről és Vukovics Cvéta Dunaszekcsőről vehették át a díjat, míg a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ által odaítélt „Legkedvesebb tanító” elismerést Pejak Dragica tanítónő kapta meg.