Изложба галерије Матице српске у Пeчују

Европски феноменини у колекцији Галерије Матице српске наслов је изложбе која је приказана у Дому цивилних заједница у Печују. Ова својеврсна путујућа изложба садржи 18 уметничких дела домаћих и страних аутора штампаних на платну и папиру.Обједињенана су у намери да се промисли о феноменима и вредностима на којима се темељи европска цивилизација.