Фотографија као израз

Јожеф Печи, мађарски фотограф с краја 19. и почетка 20. века сматра се оцем авангарде у фотографији. Његове поједностављене теме усмерене само на објекат доводе и до појаве првих рекламних фотографија, по много чему је познат у свету уметности, али и у образовању. Стипендија која носи његово име намењена је младим фотографима а креирало ју је Министарство просвете и јавог образовања.

Погледајте избор награђених фотографија који је приказан у бубимпештанском центу Роберт Капа.