Ревија ЗЕМА

У Мађарској, земљи у којој је израда предмета од порцулана традиција, а сама понуда богата и разноврсна. Последњу деценију допуњује је и краси накит од порцулана који израђује фирма ЗЕМА.