Алексов: Парлaмент је радио упркос пандемији

Љубомир Алексов је већ други мандат једини и према новом изборном систему први српски представник у Парламенту Maђарске. Пре тога два циклуса био је и председник Самоуправе Срба у Мађарској.