Будимпешта 150 – Срби у историји Будимпеште

БУДИМПЕШТА 150
СРБИ У ИСТОРИЈИ БУДИМПЕШТЕ – БУДИМ И ПЕШТА У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ
међународна научна конференција поводом 150. годишњице уједињења Будимпеште

Место и датум:
БУДИМПЕШТА – АРХИВ ГРАДА БУДИМПЕШТЕ,
8. ДЕЦЕМБАР, 2023. ГОДИНЕ

Организатори:
Српски институт – Архив града Будимпеште – Катедра Атеље за интердисциплинарну историју Филозофског факултета Универзитета Лорант Етвеш у Будимпешти

Суфинансијери:
Српска самоуправа у Будимпешти, Самоуправа Срба у Зуглоу – Будимпешта XIV кварт, Самоуправа Срба у Мађарској

Покровитељи:
Самоуправа Града Будимпеште и Српска самоуправа у Будимпешти