Један од 10 примерака прве штампане књиге на српском језику у Музеју Епархије будимске

1494. – Штампарија у Цетињу штампала прву књигу на српском језику, „Октоих првогласник“ Ђурђа Црнојевића и штампара Макарија, једну од највише коришћених богослужних књига у Српској православној цркви.

„Октоих првогласник“ има 538 страна у стилу је ренесансе, украшен иницијалима и заставицама а штампан је на папиру у црвеној и црној боји.
Штампање и украшавање урадило је седам монаха које је надгледао јеромонах Макарије, у Ободској штампарији. Ова штампарија позната је као Штампарија Црнојевића и као прва јужнословенска ћирилична штампарија, а Октоих првогласник је прва књига која је у њој одштампана. На књизи је рађено годину дана, а уписано је да је завршена на данашњи дан 4. јануара 1494. До данас је сачувано десетак примерака овог издања, а један од њих налази се у власништву је Музеја Епархије будимске у Сентандреји.

Библиотека Епархије будисмке садржи богат књижни фонд рукописних књига, а поред Октоиха рестаурирани је још пар богослужбених књига, а комплетно су обновљене још четири из збирке старих штампаних књига. Један примерак Саборника који је штампан у Венецији 1538. године, у радионици Божидара Вуковића, један Псалтир, издање Бартоломеа Гинамија из 1638. године и Псалтир из радионице Викентија Вуковића из 1546. године који су штампани у Венецији. Четворојеванђеље из 1552. године везано је за радионицу Тројана Гундулића и штампара јеромонаха Мардарија из Београда. Све ове богослужбене књиге, коришћене вековима а сада су добиле нове корице и обновљени су сви оштећени листови.

Рестаурацију ових књига од непроцењивог значаја радила је Рестаураторска радионица Библиотеке Матице српске.