Јеврејски културни фестивал

 

Јеврејски културни фестивал
Изложбе, концерти озбиљне и светске музике,читалачке вечери, позоришне представе и промоције књига очекују Вас на 21. Фестивалу јеврејске културе који ће се одржати од 26. августа до 2. септембра који ће се одржавати у Синагорама у Дохањ и Ђула Хегедуш улици, биоскопу Ураниа, гелерији 2Б и многим другим местима у Будимпешти.