Конзервација и рестаурација старих штампаних књига Библиотеке Епархије будимске

Сентандреја- У Одељењу заштите публикација Библиотеке Матице српске рестаурисано је до сада једанаест одабраних књига које припадају Збирци старих штампаних књига Библиотеке Српске православне епархије будимске. Сва издања представљају културна добра од изузетног значаја из периода од 1493. до 1638. (укупно 5524 страница). Такође је обухваћена идентификација примерака у Одељењу старе и ретке књиге и легата БМС. Утврђена је њихова комплетност према репрезентативним примерцима, детаљан преглед у лабораторији (физичког, хемијског и биолошког стања) и избор и спровођење метода и поступака заштите.

Сви поступци су спроведени уз поштовање принципа савремене конзерваторске и рестаураторске стручне праксе, нарочито принципа реверзибилности који ће омогућити, ако се за то укаже потреба, да се сви рестаурацијом додати делови могу уклонити у будућности, без последица по оригиналне примерке.

Свих једанаест рестаурисаних примерака можете погледати на актуелној изложби „У сјају прошлости“.

Српски црквени музеј у Сентандреји