Новосадски јеловник

Оно што је у античкој Грчкој био трг, осунчани јавни простор где се излази, среће, одвија друштвени живот, држе говори, склапају завере, где се састају љубавници, ствара уметност и говоре стихови, то је за Србе, због климе у којој живе – кафана, рекао је једном чувени Момо Капор.

Да ли знате шта се јело 30-их година прошлог века у Новом Саду?
О томе сведочи јеловник новосадске Гостионе „Јање” из 1937. године, који се чува у грађи Архива Војводине (F. 126, VIII 7263/1937).

Извор: Архив Војводине