Представљање публикације „Барањске свеске“

Нови Сад, 11. мај 2022.- У Матици српској промоцисана је публикација Барањске свеске чији је издавач Печујско барањско српско удружење и Српска самоуправа у Печују.

Промоција публикације „Барањске свеске“ у Матици српској