Присутност

Будимпешта, 6-12. септембар 2021. – У Националном позоришту у Будимпешти одржаће се народносни позоришни фестивал „Присутност“.

Више информација: https://www.jelenletfesztival.hu/