Севернобанатски округ на пословном форуму у Будимпешти

https://www.youtube.com/watch?v=GexpeingZv4&feature=youtu.be

Српско мађарски пословни форум 7. јуна 2018. године окупио је у Будимпешти представике локалних самоуправа севернобанатског округа и један број мађарских привредника.
Организатор форума је Амбасада Србије у Будимешти у сарадњи са Трговинско- индустријском комором Будимпеште. Овом приликом своје потенцијјале и могучности сардње представиле су општина: Кикинда, Кањижа, Сента, Ада, Нови Кнежевац и Чока.