На данашњи дан

1905.- Основан је Универзитет у Београду, прва универзитетска установа. Претече Универзитета биле су Велика школа, а потом Лицеј. Велику школу је основао Доситеј Обрадовић, у време Првог српског устанка. Школа је окупила виђеније Србе из Хабсбуршке монархије. Међутим, када је угушен Први српски устанак, и школа је престала с радом.

Након објављивања Хатишерифа о аутономији Србије (1830), отвориле су се могућности за бржи културни развој. У то време је Крагујевац постао престоница обновљене српске државе, а самим тим и седиште многих српских институција. Међу њима је био и Лицеј — прва виша школа у Србији. Основан је указом кнеза Милоша Обреновића 1838. године. Први ректор Лицеја био је Атанасије Николић. Лицеј у Крагујевцу је делова од 1863. па до званичног оснивања београдског универитета 1905.

Те године је изгласан Закон о Универзитету, тако да је те године Универзитет добио аутономију. Први ректор је био професор Сима Лозанић, академик. Универзитет у Београду је постао средиште научног, образовног и културног живота Србије и центар отпора свакој врсти једновлашћа. Претходни наставни кадар Велике школе је распуштен, а избор новог кадра препуштен највећим тадашњим стручњацима Универзитета. На Београдском универзитету је 1905. године било 16 редовних и 18 ванредних професора и 778 студената. Део универзитета тада су били Филозофски, Правни, Технички и Богословски факултет.

За време Другог светског рата, настава на факултетима је била обустављена, да би Универзитет почео са радом у октобру 1944, након ослобођења Београда. Од Универзитета у Београду настали су и други универзитети у окружењу: Универзитет у Скопљу (1949. године), Универзитет у Новом Саду (1960. године), Универзитет у Нишу (1965. године), Универзитет у Приштини (1970. године), Универзитет у Подгорици (1974. године) и Универзитет у Крагујевцу (1976. године).

Данас се Универзитет у Београду састоји од 31 факултета и 8 научно-истраживачких установа. Поседује и систем универзитетских библиотека и рачунских центара.

Фотографија: Првих осам редовних професора; https://jovancvijic.rs/