На данашњи дан

1892. – Основана је Српска књижевна задруга, која својим радом и издаваштвом из области културног стваралаштва доприноси ширењу опште просвећености и културе српског народа. Оснивачи Српске књижевне задруге били су ондашњи најистакнутији српски писци и научници. Први председник био је Стојан Новаковић, а потпредседник Јован Јовановић – Змај, који је израдио и њен амблем. Задатак Задруге био је да „критички приређује издања старијих и новијих књижевника српских, да издаје одабрана дела из савремене лепе и опште корисне књижевности, да уопште припомогне ширем развићу народне књижевности“.

Прва књига у издању Српске књижевне задруге била је „Живот и прикљученија“ Доситеја Обрадовића. Године 1898, Задруга је покренула „Забавник“, 1925. „Поучник“, а шест година касније часопис „Савременик“. Сем у ратним годинама, Српска књижевна задруга непрекидно је издавала дела српске и светске културне баштине. Књижевна задруга издаје у оквиру такозваних Кола и до 2020. изашло је 110 кола с преко 700 наслова.

Књижевна задруга представља нашу најстарију издавачку установу, једну од малобројних културних институција српског народа основаних у XIX веку. Ова културна институција има историју дугу 130 година, и успела је да се одржи све до данас, упркос тешкоћама и искушењима кроз које је пролазила.

Фотографија: https://www.in4s.net/