На данашњи дан

1839. – Основана Књажевска канцеларија иностраних дела Кнежевине Србије, што се сматра званичним почетком српске дипломатије. Први министар спољних послова, шеф и попечитељ иностраних дела био је Аврам Петронијевић. Србија датум оснивања Канцеларије прославља као Дан дипломатије.

Књажеска канцеларија иностраних дела је била део Књажевске камцеларије, која је служила као лична канцеларија кнеза Милоша Обреновића. Инострано одељење које је руководило спољним пословима. Године 1833. Књажеска канцеларија је била подељена на два одељења: Инострано и Внутрено. Поред ова два одељења формирано је и Судбено као касациона инстанца.

Године 1839. прописано је Устројство Књажеске канцеларије. На челу Канцеларије се налазио књажески „мјестобљуститељ, представник“ који је у исто време био попечитељ (министар) иностраних дела и члан Совјета. Он је замењивао књаза у вршењу његових послова када је књаз био ван земље или је био спречен.

Фотографија: Аврам Петронијевић, први српски министар иностраних послова; http://kucapetronijevica.org.rs/spomen-zbirka/