На данашњи дан

1902. – У Сарајеву је основано Српско културно – просветно друштво „Просвјета“. Друштво је настало у мултикултурном и мултиетничком окружењу Аустро-угарске монархије са циљем очувања српске културе и идентитета у Босни и Херцеговини. Убрзо  је постало најзначајније српско удружење грађана. За његово оснивање је најзаслужнија  академски образована српска омладина, која се после студија враћала у земљу и одмах укључивала у јавни живот. 

Када је основано, било је укупно око 30 Срба високошколаца у Босни и Херцеговини. Они су у Сарајеву  1901. упутили молбу земаљској влади да се оснује друштво „Просвјета“ које би пружало материјалну помоћ ђацима и студентима, те радило на просвећивању народа БиХ. Од самог оснивања СПКД „Просвјета“, па до забране њеног рада 1949. године, око друштва су се окупљали највећи интелектуалци тог времена: Петар Кочић, Алекса Шантић, Јован Дучић, Перо Слијепчевић, Григорије Петров, Јован Цвијић. Друштво је забрањивано два пута у оба светска рата. Током социјализма, 1949. године је само донело одлуку о гашењу, да би се поново обновило 1990. године. Циљеви Друштва и данас су школовање омладине, културно и просветно уздизање српског и осталих народа БиХ, оснивање библиотека, оснивање издавачке делатности и популаризација књига у народу и остале активности.

Фотографија: СКПД ”Просвјета”; https://sr.wikipedia.org/wiki/