На данашњи дан

1950. – У Београду је, Уредбом Министарства за науку и културу ФНР Србије, основан Музеј позоришне уметности Србије. У Музеју се чува театролошка грађа која сведочи о развоју позоришта у Србији од 13. века па до данас. Укупан фонд Музеја, тематски и хронолошки систематизован кроз збирке, настоји да обухвати све предмете значајне за театролошка истраживања или аматерско проучавање класичне драмске, оперске и балетске уметности као и нових мултимедијалних сценских форми.

музеј позоришне уметности, на данашњи дан

Фотографија: muzejisrbije.rs