На данашњи дан

1864. – Основано је Српско учено друштво. Српско учено друштво настало је после распуштања Друштва српске словесности. Према „Устројству“ циљ Друштва био је „занимати се наукама и вештинама, уколико се она понајвише тичу србства“. Друштво је одржавало сталне везе са словенским научним друштвима. Имало је свој архив и своју библиотеку. Имало је четири одбора: Одбор за моралне, језикословне и литерарне науке, за природословне и математичке, за историјске и државне науке и за вештине. Популарисањем науке бавило се тек од 1883, када је основало и пети одбор »Одбор за ширење наука и књижевности у народ« помоћу библиотеке популарних књига.

Године 1880, Друштво почињу да потресају међусобни сукоби и спорови, као и сукоби са тадашњом владом. У новембру 1886. изашао је закон о оснивању Српске краљевске академије.  Дуге и бурне дискусије између два друштва завршиле су се априла 1891, када је министар просвете Андра Николић предложио спајање друштава. На темељима ове нове институције касније је основана Српска академија наука и уметности.

Фотографија: http://www.srpskilegat.rs/osnovano-je-srpsko-uceno-drustvo/