На данашњи дан

Википедија

1991. у Београду је преминуо Михаило Стевановић, велики српски филолог и професор Филолошког факултета у Београду, члан Српске академије наука и уметности, дугогодишњи директор Института за српскохрватски језик.

Бавио се дијалектологијом и питањима савременог српскохрватског језика. Уређивао је Српски дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог, Наш језик, Речник српскохрватског књижевног језика Матице српске и Речник језика Петра Петровића Његоша. Објавио је више од шест стотина радова. Главни су Источноцрногорски дијалекат, Ђаковачки говор, Функције и значења глаголских времена, Граматика српскохрватског језика.

Његово монументално дело Савремени српскохрватски језик, које је изашло у два тома. још увек је у употреби. У првом тому су обрађене фонетика и морфологија нашег језика, а у другом синтакса.

Носилац је значајних признања у земљи, као што су Седмојулска награда (1973); Вукова награда (1987); Орден рада 1. реда (1960); Орден заслуга за народ са златном звездом (1964).

Фотографија: САНУ