На данашњи дан

1950. – Основан је Универзитет у Бања Луци. Његовом оснивању претходило је формирање неколико виших школа и факултета. Прво је формиран Технички факултет 1961. године, а затим Виша економска школа 1969. године, а након тога и више истурених ођељења сарајевског Машинског, Правног и Економског факултета. У периоду од само четири године, сва та ођељења постала су самостални факултети. Остварени резултати навели су надлежне органе да 7. новембра 1975. године формирају Универзитет у Бања Луци – други универзитет у тадашњој Босни и Херцеговини.

Универзитет у Бања Луци

Фотографија: Универзитет у Бања Луци