На данашњи дан

1937. – Изашао је „Речник и лексикон страних речи и израза“ Милана Вујаклије, капитално дело српског језика и културе. „Вујаклија“, како је скраћено називамо, изашла је у издању Београдске књижаре и издавачке куће Геце Кона. МИлан Вујаклија је прикупљање речи за свој “Лексикон” почео 1925. године.  Око десетак година касније, у периоду од 1934. до 1936, извршио је коначну категоризацију.

Ово је један од најбољих речника на нашем простору и има га готово свака кућа. Друго издање је Милан Вујаклија обогатио новим речима и изразима и оно је изашло из штампе 1954. године. Због тога што се језик стално мења, прва два издања “Лексикона” много пута су доштампавана и прерађивана с додатком нових речи. После тога су га штампале многе издавачке куће.

Излазак „Лексикона“ је био велики догађај за српску лексикографију и културу. И након 85 година од првог издања, овај речник представља значајну референцу у српском језику када се ради о речима страног порекла.

Године 2012, изашао је „Нови Вујаклија“, измењено и допуњено издање претходног лексиконва. Приредио га је др Драго Чупић у сарадњи са тимом састављеним од најбољих савремених српских лингвиста. Ово издање има око 700 нових одредница. Др Чупић је некима од постојећих термина додао нова значења, којих раније није било у Вујаклијином „Лексикону“, док је новим терминима значајно проширио обим и тематско покриће. Издавач „Новог Вујаклије” намењеног за 21. век је штампарија „Макарије” Београд и „Октоих” Подгорица.